February 16, 2008

BB 萬歲 !

來讓 我舊同學 man man 的公主 hei tung b來這裡現一現身,

say 個 hi 先...
彤彤 b 真系好得意架,
唯獨是... 話時話.....
我每是見親彤彤佢都系訓著左訓,
仲要系訓得好冧唔啋我呢個antie 咯 !

另外一位舊同學, 即較早前提過的 man yee 媽媽,

她今天剛誔下了 7.1 lb 的 bb 囡 !!

恭喜恭喜 !

好期待呢個蕃茄超人媽媽的產品 !

不過天氣真的十分寒冷, 各位媽咪小心健康 !

2 comments:

月門 said...

最近多左唔少 BB, 多到差唔多每次坐地鐵車箱中總有一部 BB 車!

JsN said...

個bb真係好得意呀呀呀呀呀呀呀
你都快啲生返個啦
一定重得意^^