April 23, 2008

薑汁撞奶 (衰左!)


今日實驗菜譜如下:
芫茜魚片皮蛋湯 (ok)
涼伴茄子 (ok)
椰汁咖喱雞亦 (ok)
甜品 - 薑汁撞奶 (衰左!)
全部都系第一次做咋 !
為左個咖喱唔好失真,
行左兩間超市先搵到我想要的咖喱粉&黃薑粉 !
(兩間距離好鬼遠架!)
我好鐘意芫茜個種獨特香味!
原來芫茜好有益喎
衰就衰在, 個"薑汁撞奶" 衰左,
唔知邊個STEP 出左問題,
可能就D奶唔夠滾OR滾得滯
可能D 薑汁搞得唔暈
等左成五分鐘都未實 !!!
最系都系當糖水食左佢, 個味都好好食.
不過 Solid 埋會開心d 完美d 咯!
一定要再試過 !

10 comments:

樂透翠斯 said...

咖喱上面白色個d唔系椰汁, 系.. 酸乳酪!

咖喱 點埋 酸乳酪 會好fresh, 同埋好墨西哥feel架...

你地都try 下呀!

過路人 said...

我見相中仲有另一碟,係乜o黎o架?

Mona said...

係喎仲有一碟做乜唔介紹呀,呵....我知啦,係隔夜嘢,係咪????

joeywan109 said...

嘩....原來大師級黎架!!
我煮飯煮左2年多...都只係整蕃茄炒蛋、蒸魚、蒸排骨呀呢d簡單餸咋!!呵呵...
仲以為自己好犀利添^v^
唔得,由今日開始我都要鑽研吓d犀利餸先得...

樂透翠斯 said...

我之前就系呢D野, 我都覺得悶死,
我反而"蕃茄炒蛋" 整極都唔似外邊個D好食, D汁好少架? 點解呢?

樂透翠斯 said...

MONA,

錯!

個碟系"炸菜蒸牛肉", 不過SALTY 左D, 因為日日都系豬肉, 都悶架, 咪食下牛肉咯.

下次試下媽媽的拿手好菜"子薑炒牛肉"先!

樂透翠斯 said...

過路人, 你地好勁呀,
我唸住咁NORMAL 唔寫出來添. :P

joeywan109 said...

吾...係咪d蕃茄唔夠水份呀?煮極都唔出蕃茄水?
如果蕃茄多汁嘅話再打個"憲"汁,應該都ok多汁喎...

WINNIE said...

我都好掛住上次啲雞翼呀,不過下次我想試咕嚕肉,yummy yummy

甘比 said...

薑汁撞奶,我媽咪成日整架,tracy你下次試用老薑,奶滾之後息火,再等D奶溫度降到大約75度左右,將奶撞落D薑汁度,唔好搞得太多,沖撞落去已經可以架....
我都好enjoy & like cooking ar :P~~