April 24, 2011

DIY Studded on my old bag !玩一玩 創作 之後, 心情都舒暢番晒!

完成後極之開心,很有滿足感!

今次DIY 是一個"死心不息" 及 "唔"奮"氣" 既動作, 因為之前在 Pedder House 的 大減價中 見到一個 好鐘意 的Alexander Wang 袋, 原本要9千, 大減價左都要4千, 就正是個黑色牛皮手袋cool cool 之中又有一排鍋釘在肩帶上.... 好鬼有性格, 好特別, 因為當時同款只有最一個在場, 當我拿著時已有幾個人問我這 個袋... 當時我當然死拿著 不放!! 那刻和我同行的 中學同學 "shopping 精 桐桐媽" 一起, 她叫我不要買, 她說 "只是幾個鍋釘而且者!!! " (最好笑, 竟然是一個 shopping 精 不停叫我不要賣!! 平時我叫她不要買野多, 通常她都不理會我!! 反今次給她說服好, 哈哈!!) 我相信, 在我身邊等我放下這個袋的顧客, 都估不到我拿了個幾鐘後才放下, 我當時把它收到很埋的地方, 不要給人見到, 靚袋真是靚袋, 轉頭已給有心人放在手中了!! 我還見她很高興地打電話給朋友說找到寶!! 當時心裡都酸了一酸...........


所以我心裡記著這鍋釘, 因為我當時只是喜歡那十幾粒鍋釘, 我覺得沒理由為了十幾粒鍋釘付出4千蚊!! 我相信我可以找到這些零件 給我 DIY !!! 上星期到深水埗買玩具給囡囡時, 老公提醒我要找鍋釘, 我都忘了, 是他常常記著我的無聊事 ! 雖然找不到一模一樣的鍋釘款, 但我點都要買些回去 玩下! 回到家想開始的時候, 才知道很難下手....... 因為要打洞才能放釘, 想了很久決定用這個近期跟我貼身出入的戰袋!!! 好好玩呀! 我想我會找幾對鞋釘埋釘!!


挑到我的DIY 癮起, 立即湧起衣櫃裡可修改的衣服等等..... 第二天已找了一條牛仔衭好爽也地 CUT 成短牛 ! 由舊變新, 同做人一樣, 不能獨沽一味, 無變通, 自己想下辦法(DIY), 又有一條新血路!!!


我打算把剪下來餘下的牛仔布做點東西給 小朋友 先! 完成後再POST給大家看!!!
No comments: